Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động huyện GCĐ triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, người lao động
25/12/2019

​Ngày 24/12/2019, Liên đoàn Lao động huyện GCĐ ban hành Kế hoạch số 894/KH-LĐLĐ về việc thực hiện Đề án tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, người lao động. 

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động (NLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp về tầm quan trọng của công tác tư vấn pháp luật, nhất là hoạt động tư vấn pháp luật trực tuyến; đổi mới hình thức tư vấn, chủ động tiếp cận đoàn viên, NLĐ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật; thông qua hoạt động tư vấn pháp luật trực tuyến giúp đoàn viên, NLĐ hiểu biết hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện pháp luật; ổn định quan hệ lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công không đúng qui định pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động; tạo niềm tin, sức hút và sự gắn bó của NLĐ đối với tổ chức Công đoàn.

 Đối tượng phạm, phạm vi tư vấn là đoàn viên Công đoàn và NLĐ, ưu tiên NLĐ là đoàn viên Công đoàn. Phạm vi tư vấn pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động, các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và các lĩnh vực khác khi có điều kiện.

Nội dung tư vấn cho đoàn viên, NLĐ tất cả những nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật trong quan hệ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ theo quy định của pháp luật.

Hình thức tư vấn qua trang Facebook, Zalo của Liên đoàn Lao động huyện./.

 

                                                                                                                                                                                                 Lương Giàu

Liên kết Liên kết