Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông một số kết quả bước đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến.
09/11/2019

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; Thực hiện Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;Thực hiện công văn 388/KBNN-CNTT ngày 29/01/2018 của KBNN về việc chính thức vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN trên phạm vi rộng; Quyết định số 215/QĐ-KBNN ngày 14/01/2019 của Tổng Giám đốc KBNN về kế hoạch CCHC năm 2019 của hệ thống KBNN; công văn số 1758/KBNN-CNTT ngày 12/04/2019 của KBNN về việc thông báo kế hoạch triển khai hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN.

​​

Hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước Gò Công Đông

 

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước ( KBNN) là xu thế tất yếu của tiến trình cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt thời gian đi lại giao dịch cho các đơn vị sử dụng NSNN, giảm chi phí hoạt động, khắc phục tình trạng giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị giao dịch; thông tin thanh toán được bảo mật. Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”, “KBNN đang xử lý hồ sơ”, “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán”… điều đó, góp phần tăng tính minh bạch trong việc tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và qua đó các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình. Đồng thời thông qua DVCTT giúp hệ thống KBNN đảm bảo được sự minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử và Lãnh đạo KBNN các cấp có thể kiểm tra tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua các báo cáo thống kê trên DVCTT, từ đó làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi trong quá trình thực thi công vụ.

KBNN Gò Công Đông sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN, từ 01/06/2019 đến nay thực hiện thí điểm 18 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Ngay khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS )được KBNN Gò Công Đông tập huấn hướng dẫn theo phương thức “ Cầm tay chỉ việc” về cách thức sử dụng DVCTT  với các khoàn thanh toán như: tiền điện, tiền nước, tiền văn phòng phẩm, tiền thông tin liên lạc …

Sau năm tháng triển khai thí điểm, dịch vụ công trực tuyến đã chính thức kết nối 18 đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN Gò Công Đông. Việc giao nhận chứng từ qua dịch vụ công giúp đơn vị nắm được cụ thể thời hạn tiếp nhận, quy trình xử lý hồ sơ kiểm soát chi thông qua các trạng thái thông báo công khai tới khách hàng giao dịch: “ KBNN tiếp nhận hoặc từ chối hồ sơ ” , “ KBNN đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán” .

Đến nay đã có 18 đơn vị đơn vị SDNS trên địa bàn tham gia DVCTT. Việc chuyển/ giao nhận và trả kết quả hồ sơ thanh toán trực tuyến trên hệ thống DVCTT tại KBNN Gò Công Đông mang lại hiệu quả thiết thực, hoạt động thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn. Sau thời gian ngắn triển khai DVCTT, các đơn vị SDNS trên địa bàn huyện Gò Công Đông đều đánh giá rất tốt về DVCTT

Đợt triển khai đầu tiên, những phản hồi, đánh giá sự hài lòng từ khách hàng giao dịch có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực, sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách. Định hướng KBNN năm 2020  sẽ triển khai diện rộng dịch vụ công trực tuyến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch KBNN, thực hiện theo đúng chiến lược KBNN đến năm 2020 trở thành Kho bạc điện tử.

                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Văn Tài

Liên kết Liên kết