Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch.
26/11/2020

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Gò Công Đông  luôn quan tâm chú trọng đầu tư việc xây dựng hạ tầng CNTT, coi đó là nền móng xuyên suốt của lộ trình phát triển trên nền tảng ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc ( Tabmis). Các hạn mục nghiệp vụ theo cấu trúc của hệ thống Chính phủ điện tử như : Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; điện tử song phương; liên kho bạc và bù trừ điện tử, dịch vụ công trực tuyến ( DVCTT) và tích hợp DVCTT trên cổng DVC quốc gia … đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn, hiệu quả trên hệ thống.

Trong năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/NĐ –CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và thống nhất để điều chỉnh tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN theo hướng cải cách, đơn giản hóa và phù hợp với các cơ chế chính sách mới được ban hành tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm giữa KBNN và các đơn vị, nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật tài chính. Cùng với đó, KBNN đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ về  cơ chế chính sách về thu, chi NSNN qua KBNN, dề án thống nhất quy trình kiểm soát chi KBNN, thanh toán không dùng tiền mặt…

Trong lĩnh vực NSNN, KBNN Gò Công Đông đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách và hiện đại hóa công tác thu NSNN thông qua  các chương trình phối hợp thu, ủy nhiệm thu giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với ngân hàng thương mại như: Argibank, viettinbank, vietcombank … mở rộng mạng lưới tài khoản chuyên thu tại hệ thống ngân hàng thương mại, thu qua điểm chấp nhận thẻ, thu qua cổng dịch vụ công quốc gia….

Đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm cải cách , đơn giản thủ tục hành chính và giảm thiểu thời gian, thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhờ đó, thời gian thực hiện một giao dịch thu nộp NSNN rút ngắn và hạn chế thu trực tiếp bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN.

KBNN Gò Công Đông đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến(DVCTT) theo quy định tại Nghị định số 11/NĐ –CP, DVCTT bổ sung, điều chỉnh các mẫu biểu về chi ngân sách nhà nước trên chương trình  DVCTT, Tabmis theo Nghị định số 11/NĐ –CP. Đặc biệt, việc sử dụng DVCTT để giao dịch với KBNN không những hạn chế những nguy cơ lây lan dịch bệnh trong tình hình dịch bệnh COVID-19, mà còn góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu, cũng như tiến độ giải quyết hồ sơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh cải cách hành chính, KBNN Gò Công Đông tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ  và quản lý nội bộ; tập trung triển đẩy mạnh cải cách hành chính(cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng độ ngũ công chức) hoàn thành xây dựng kho bạc điện tử hướng tới kho bạc số trong tương lai.

                                                                                                                  Nguyễn Văn Tài

Liên kết Liên kết