Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết 6.300 hồ sơ trên địa bàn huyện
13/07/2020

Trong quý 2, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện là 6.300 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 6.092 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 6.066 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 208 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn) Đến nay, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 488 thủ tục, trong đó mức độ 3 là 295 thủ tục (huyện 191, xã 70), mức độ 4 là 193 thủ tục (huyện 110, xã 60) và 57 thủ tục liên thông 3 cấp; Trong quí 2, huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, về hành vi hành chính.

Thực hiện triển khai đầy đủ, kịp thời các bộ thủ tục mới được UBND tỉnh công bố và niêm yết, công khai bộ TTHC đầy đủ, kịp thời trước trụ sở các cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) theo từng lĩnh vực, từng loại danh mục hồ sơ rõ ràng, thuận tiện, dễ quan sát tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu được các thủ tục liên quan đến công việc của mình. Qua đó tạo sự đồng thuận trong dân, giảm bớt thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất sự phàn nàn của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với cán bộ thực thi công vụ; thực hiện dân chủ góp phần cải cách bộ máy hành chính ở địa phương.

                                                                                                                                                                          Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết