Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết 5.421 hồ sơ trên địa bàn huyện
27/09/2020

Trong quý 3, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện là 5.421 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 5.248 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 5.195 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 173 hồ sơ) Đến nay, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 447 thủ tục (trong đó mức độ mức độ 3 là 291 thủ tục (huyện 185 thủ tục, xã 75 thủ tục), mức độ 4 là 153 thủ tục (huyện 82 thủ tục, xã 51 thủ tục) và 54 thủ tục liên thông 3 cấp; Trong quý, huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, về hành vi hành chính.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC được UBND huyện thường xuyêm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện và UBND cấp xã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên hệ thống phát thanh của huyện, xã về các quy định thủ tục hành chính theo Bộ thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện, đã tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh huyện, xã được 57 lượt. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện, UBND cấp xã lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan lệ kỳ để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính cụ thể trên từng lĩnh vực.

Thực hiện triển khai đầy đủ, kịp thời các bộ thủ tục mới được UBND tỉnh công bố và niêm yết, công khai bộ TTHC đầy đủ, kịp thời trước trụ sở các cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) theo từng lĩnh vực, từng loại danh mục hồ sơ rõ ràng, thuận tiện, dễ quan sát tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu được các thủ tục liên quan đến công việc của mình. Qua đó tạo sự đồng thuận trong dân, giảm bớt thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất sự phàn nàn của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với cán bộ thực thi công vụ; thực hiện dân chủ góp phần cải cách bộ máy hành chính ở địa phương.

                                                                                                 Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết