Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện ủy Gò Công Đông sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7/2021
14/08/2021

Trong tháng 7, Huyện ủy Gò Công Đông triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực quyết liệt các giải pháp phòng, chống hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 63,3% KH, toàn huyện hiện có 3.222 đảng viên, trong đó có 1.211 đảng viên nữ, 131 đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại 55 tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay đã triển khai thực hiện 01/04 chuyên đề giám sát, 01/04 chuyên đề kiểm tra. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 02 chi bộ và 03 đảng viên cơ sở quản lý; giám sát 07 chi bộ và 07 đảng viên cơ sở quản lý; kết quả, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

Trong tháng 8, Huyện ủy Gò Công Đông tiếp tục lãnh đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; Tiếp tục củng cố, nâng chất đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng 02 xã Bình Nghị, Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra; Lãnh đạo tổ chức Lễ giỗ  lần thứ 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết 20/8 gắn với phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương giải ngân các gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do Covid-19. Tiếp tục lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh thực hiện củng cố, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên năm 2021 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Quốc Toàn

Liên kết Liên kết