Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Cựu chiến binh xã Bình Ân làm tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách
18/05/2021

Trong thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Bình Ân đã thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng ủy thác ký kết với NHCSXH Huyện Gò Công Đông. Đặc biệt, Hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của tổ trưởng tổ TK&VV và các tổ viên qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn xã.

Để quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng năm Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 100% các tổ TK&VV do Hội quản lý, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã hạn chế được nhiều vấn đề tiêu cực trong công tác bình xét cho vay, không xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi trong các tổ TK&VV. Bên cạnh công tác kiểm tra giám sát Hội cựu chiến binh xã thường xuyên chủ động trong công tác tuyên truyền đến các thành viên trong tổ về chương trình, thủ tục, đối tượng vay vốn, quyền lợi và trách nhiệm của người vay vốn, tăng cường đôn đốc tổ trưởng tổ TK&VV thực hiện việc thu lãi, thu tiền tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, đôn đốc tổ viên trả tiền gốc khi đến hạn. Hội luôn tích cực tham gia họp giao ban hàng tháng, qua đó giám sát việc giao dịch của tổ TK&VV cũng như báo cáo tình hình hoạt động ủy thác trong tháng, thảo luận các giải pháp, phương hướng giải quyết các khó khăn tồn tại. Với những việc làm cụ thể trên, dư nợ do Hội quản lý không ngừng nâng lên, tính đến 30/04/2021 tổng dư nợ vốn vay NHCSXH  do Hội cựu chiến binh xã Bình Ân quản lý đạt hơn 5,8 tỷ đồng với 169 thành viên tại 6 tổ TK&VV được đánh giá xếp loại tốt.

Để phát huy tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc do NHCSXH ủy thác, nắm bắt tình hình từng hộ gia đình để đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác bình xét cho vay, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở hộ vay làm tốt trách nhiệm trả lãi, trả gốc và gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

Nguyễn Thị Kim Anh

NHCSXH Huyện Gò Công Đông

Liên kết Liên kết