Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
28/12/2019

Sáng ngày 27/12/2019, UBND huyện GCĐ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ông Trần Văn Thành - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự, hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy – HĐND - UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức kế toán, phụ trách thi đua.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch đã triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ X về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công và quyết định của UBND huyện giao dự toán ngân sách nhà nước; giao vốn kế hoạch đầu tư công  năm 2020; phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua các danh mục, công trình dự án thự hiện năm 2020 phải thu hồi đầt, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; phòng Nội vụ thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thi đua năm 2029 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Theo báo cáo của UBND huyện năm 2019, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế huyện nhà đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Có 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 11/11 chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chuyên đề thi đua đều đạt. Trong đó, có 02 chuyên đề thi đua an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Thu ngân sách đạt 75.533 triệu đồng, đạt 135,61% KH.

Quang cảnh hội nghị

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ - ổn định, phát triển và có bước chuyển động; các hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.  Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu ra mắt 02 xã nông thôn mới Tân Tây và Tăng Hòa sớm hơn so với kế hoạch năm 2019. Đối với 03 xã trong lộ trình 2020 đã đạt 19/19 tiêu chí và trình Hội đồng thẩm định tỉnh để chuẩn bị ra mắt trong tháng quí I/2020. Đối với tiêu chí huyện nông htôn mới đạt 6/9 tiêu chí, phấn đấu ra mắt trong tháng 5/2020. Các lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,77%, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh đượcc giữ vững.

Bên cạnh kết quả trên, báo cáo của UBND huyện cũng nhận diện một số khó khăn, hạn chế mà huyện đang tập trung giải quyết như: Biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường, hạn mặn, xâm thực biển ngày càng diễn biến phức tạp, gây sạt lở đê biển, khu vực bãi rác; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 12/13 xã, thị trấn đã làm ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của nhân dân; bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và tăng cao so năm 2019. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế, phát triển doanh nghiệp không đạt kế hoạch đề ra, phát triển được 17/32-33 doanh nghiệp, đạt 53,13% KH. Toàn huyện có 200 doanh nghiệp…tình hình tội phạm về trật tự xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp,..

Theo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020, UBND huyện đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như:  Giá trị sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp tăng 4,5% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 17% so với năm 2019; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 9% so với năm 2019.  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 63,13 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 479,218 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3.120 tỷ đồng. Duy trì sĩ số bậc tiểu học đạt 100%, bậc trung học cơ sở trên 98,5%. Tốc độ tăng dân số khoảng 0,8%.  Giải quyết việc làm cho 2.000 lao động. Phấn đấu 300 hộ thoát nghèo.  Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 9%.  Tỷ lệ tuyển quân đạt 100%.  Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%. Trong đó, số hộ sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung 90%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý: 99,5%.

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhất là khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ sớm triển khai thi công các công trình khởi công mới năm 2020 theo kế hoạch; tập trung thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện các dự án  thu hồi đất để thực hiện các công trình trong năm 2020 theo đúng tiến độ để bàn giao mặt bằng thi công…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua năm 2020, yêu cầu các ngành, các cấp phải phát huy kết quả năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng, các ngày lễ lớn và ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020./.

                                                                                                                                                                                                                        Lương Giàu

Liên kết Liên kết