Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
17/07/2020

Sáng ngày 16/7, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng phong trào đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000 – 2020 và tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2020, tầm nhìn 2030.

Sau 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng gắn liền với đời sống thiết thực của nhân dân, từ đó thúc đẩy các phong trào không ngừng phát triển, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện đã tổ chức 03 cuộc liên hoan gia đình văn hóa, biểu dương khen thưởng 370 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện và đề xuất khen thưởng 72 gia đình văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm 100% ấp- khu phố trên địa bàn huyện đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; 100% xã- thị trấn tổ chức liên hoan gia đình văn hóa.

UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân  tiêu biểu  thực hiện phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020

Từ năm 2000 đến nay, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa đã diễn ra rộng khắp. Năm 2000, toàn huyện có 31.288 hộ đăng ký, đạt tỉ lệ 100%. Bình xét được 26.423 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 85% tổng số hộ. Đến nay, toàn huyện có 36.695 hộ đăng ký, đạt tỉ lệ 100%. Bình xét hàng năm, hộ gia đình văn hóa đạt chất luợng chiếm tỉ lệ trên 90% tổng số hộ. Bên cạnh đó, các cuộc vận động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được phát huy. Kết quả xây dựng được 101/101 ấp- khu phố; 39 cơ quan, 21 trường học; 13/13 xã- thị trấn an toàn về an ninh trật tự, không có ma túy, không có trẻ em làm trái pháp luật, an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Riêng về chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và công tác gia đình trên địa bàn huyện được đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm, huyện đều có xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc; Ngày gia đình Việt Nam, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: tọa đàm, giao lưu, hội thi bữa cơm gia đình yêu thương, hội thi gia đình vui hát, họp mặt gia đình tiêu biểu năm năm liên tục… Năm 2019, tổ chức thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện Gò Công Đông giai đoạn 2019 – 2021. Thị trấn Tân Hòa được tỉnh chọn làm điểm.

Dịp này, UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu có thành tích tốt trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020./.

 

Hoàng Minh

Trung tâm VH-TT và Truyền thanh Gò Công Đông

Liên kết Liên kết