Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực đất đai
12/11/2021

Sáng ngày 11/11, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan,

đơn vị trong thực hiện phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực đất đai

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung phát biểu tham luận, trao đổi và chia sẻ các vấn đề: Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất công, đất do nhà nước quản lý trên địa bàn các xã, thị trấn; tình hình khai thác đất trên mặt ruộng; đánh giá hiệu quả việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức phụ trách địa chính tại UBND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; giải pháp thực hiện công khai, minh bạch về quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không đúng đối tượng, không đúng diện tích và không đủ điều kiện cấp giấy; giải pháp kiểm soát không để trễ hạn thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại địa phương; công tác chống thất thu thuế trên lĩnh vực đất đai.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngay 30/06/2021, công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực nhất là sau khi thanh tra về quản lý đất đai tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc quản lý sử dụng đất đai đã đi vào nề nếp, góp phần phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Qua buổi tọa đàm, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo giục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng phong phú, thiết thực và hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, tham nhũng trên lĩnh vực đất đai tại địa phương./.

 

Hoàng Minh

Trung tâm VH-TT và Tuyền thanh huyện Gò Công Đông

 

Liên kết Liên kết