Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tổ chức triển khai Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Nghị định 19/2019/NĐ-CP
04/07/2019

​Ngày 03/7/2019 tại Hội trường UBND huyện. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Nghị định 19/2019/NĐ-CP về hụi, họ, biêu, phường. Dự Hội nghị có 232 đại biểu tham dự gồm các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã-thị trấn, đại diện các Hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Quang cảnh hội nghị triển khai Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và Nghị định 19 của Chính phủ

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai một số nội dung chính trong Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và Nghị định số 19 ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường. Trong đó Luật Trồng trọt gồm 7 chương, 85 điều, quy định bao quát các vấn đề về giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại quản lý chất lượng giống cây trồng; Luật Chăn nuôi gồm 8 chương, 83 điều quy định về các hoạt động trong các lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn, hoạt động chăn nuôi, trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi; đối với Nghị định 19 của Chính phủ quy định rõ về điều kiện, nội dung, trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường.

Qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về quy định của pháp luật trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và Nghị định 19 của Chính phủ. Sau hội nghị, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; thành viên BCĐ phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, UBND các xã, thị trấn về triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị mình.

                                                                                                                                                    Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông

                                                                                                                                                      Ảnh: Q.Toàn

Liên kết Liên kết