Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở
02/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 17/5/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về tập huấn nghiệp vụ hào giải cơ sở năm 2019

Ngày 02/8/2019 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở  cho 215 người là công chức Tư pháp- hộ tịch  và Hòa giải viên cơ sở các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe ông Lê Quang Vinh Trưởng phòng Tư pháp báo cáo một số nội dung chính của chuyên đề 3 (Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ban hành theo Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh 34/2007/PLUBTVQH11

Qua đợt tập huấn đã trang bị cho công chức Tư pháp –hộ tịch các xã, thị trấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở để phục vụ công tác tham mưu giúp UBND xã-thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở địa phương;  các Hòa giải viên  được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở; phòng ngừa, hạn chế đối tượng vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tích cực quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng dần tỷ lệ hoà giải thành ngày càng cao, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, thông qua công tác hòa giải nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giảm bớt áp lực cho các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp, tiết kiệm được chi phí cho việc giải quyết tranh chấp.

 

                                                                                                                                                              PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Liên kết Liên kết