Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020
25/07/2020

Chiều ngày 24/7, tại huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua các huyện, thành, thị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình hạn xâm nhập sớm, thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi còn diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh Covid 19. Tuy nhiên với sự nổ lực cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như các huyện, thành, thị đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã và 04 huyện, thị: Gò Công Đông, Chợ Gạo, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy được tập trung thực hiện theo lộ trình; Các chính sách an ninh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, các huyện, thành, thị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “ Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển kinh tế đô thị 03 vùng của tỉnh giai đoạn 2017-2020... Đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy định, kịp thời, chính xác../

 

Quốc Toàn

Trung tâm VH-TT&TT huyện GCĐ

Liên kết Liên kết