Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tập trung xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết góp phần hoàn thành tiêu chí về nhà ở xây dựng nông thôn mới.
02/11/2019

Hiện nay, huyện Gò Công Đông đang tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong tháng 01/2020 ra mắt 03 xã nông thôn mới (Gia Thuận, Kiểng Phước, Phước Trung) và trong tháng 5/2020 sẽ ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Được sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh đồng ý cho cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết cho huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện GCĐ được tài trợ kinh phí 2,4 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Lũy kế từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ kinh phí cho huyện GCĐ 3,4 tỷ đồng để triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Ngày 01/11/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2168/UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết cho các xã, thị trấn. Theo đó, phân bổ kinh phí xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, gồm xây dựng mới 21 căn (40 triệu/ căn) và sửa chữa 09 căn (20 triệu/căn);  xây dựng mới 46 căn nhà đại đoàn kết (30 triệu/căn). Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho 03 xã Gia Thuận, Kiểng Phước, Phước Trung xây dựng hết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở để tạo điều kiện ra mắt xã nôn thôn mới trong tháng 01/2020. Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết, hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng trước tháng 01/2020.

Ngoài nguồn kinh phí của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ, từ đầu năm đến nay huyện GCĐ đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 596,8 triệu đồng, qua đó đã triển khai xây dựng 06 ngôi, sửa 01 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng với những nỗ lực của địa phương và sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được có căn nhà ở ổn định, an tâm làm ăn sinh sống. Đây chính là nguồn động viên khích lệ để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo lộ trình vào năm 2020./.

                                                                                                                                                                                                            Lương Giàu

Liên kết Liên kết