Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Tập trung bơm trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
09/02/2020

Nhằm tăng cường bơm trữ nước phục vụ sản xuất và cảnh giác trước khi mặn tăng cao vào nửa đầu tháng 02/2020 theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ giữa tháng 01/2020 đến nay, toàn huyện đã triển khai 79 điểm bơm chuyền với 263 máy bơm, phục vụ nước sản xuất cho 5.675 ha; mở 39 vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 1.950 hộ dân. Nhìn chung việc triển khai công tác phòng chống hạn, mặn trong mùa khô năm 2019-2020, các ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp thực hiện khá tốt. Tuy nhiên qua kiểm tra công tác phòng chống hạn, mặn của các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện nhận thấy một số điểm bơm chưa đạt hiệu quả (máy bơm hoạt động chưa hết công suất), việc tổ chức quản lý điểm bơm, vòi nước công cộng chưa chặt chẽ...

Người dân bơm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống hạn, mặn đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng mùa khô năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường bơm trữ nước trên hệ thống kênh rạch, tuyên truyền vận động nhân dân bơm trữ nước vào ao chứa và trên đồng ruộng. Tổ chức quản lý chặt chẽ các điểm bơm chuyền (giờ bơm, công suất hoạt động máy bơm), các điểm vòi nước công cộng (người dân không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích). Vận động, huy động nhân dân tham gia vớt lục bình, rong cỏ… duy trì thông thoáng các tuyến kênh, rạch, giải tỏa chướng ngại vật trong lòng kênh, rạch cho thông thoáng. Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước và giữ vệ sinh nguồn nước, không xả rác, chất thải, xác động vật, chăn thả gia cầm ở lòng kênh,... nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô. Thường xuyên theo dõi tình hình đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, rà soát lại các khu vực người dân chưa có nguồn nước sinh hoạt tập trung để mở vòi nước công cộng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác bơm chuyền của các xã, thị trấn. Phối hợp Văn phòng Cấp nước Gò Công Đông và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục khảo sát vị trí mở vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là môi trường nước trong hệ thống kênh, rạch theo quy định.

 

                                                                                 Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết