Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông Tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
03/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-HĐPH ngày 18/5/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2020. Sáng ngày 31/7/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020. Tham dự có 102 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo viên tập huấn một số vấn đề chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.Qua đó, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về các chính sách pháp luật của Nhà nước và trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành từng lĩnh vực chuyên môn, đến từng cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân. Các đại biểu cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để làm rõ hơn các nội dung kiến thức, kỹ năng được trang bị, từ đó vận dụng hiệu quả vào công tác công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

Qua tập huấn giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhận thức được công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

                                  PHÒNG TƯ  PHÁP HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Liên kết Liên kết