Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường
03/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông về tập huấn kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường. Ngày 02/7/2020 tại Hội trường UBND huyện, UBND huyện tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường năm 2020. Tham dự có 76 đại biểu là Thủ trưởng và công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức địa chính-Xây dựng – Môi trường và Trưởng công an cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường; Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường; Kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường; Trách nhiệm hoàn trả; Nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi những nội dung liên quan đến công tác bồi thường.

Qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm bắt, vận dụng tốt hơn các quy định của pháp luật về bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước tại địa phương khi có phát sinh. Đồng thời  nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bồi thường của địa phương. Giúp Ủy ban nhân dân huyện kịp thời theo dõi tình hình quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn huyện.

                                                                                                                                                            Phòng Tư  pháp huyện

Liên kết Liên kết