Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông:Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn giống nhuyễn thể trên địa bàn huyện
14/07/2021

Thời gian qua, trên các bãi triều ven biển thuộc huyện các giống loài nhuyễn thể tự nhiên như nghêu, sò, hến... đã sinh con giống khá nhiều, lượng con giống trên đã góp phần quan trọng cho ngành nghề nuôi thủy sản của địa phương phát triển. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ, đồng thời tạo điều kiện khai thác hợp lý, có hiệu quả nguồn giống tự nhiên này nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương, không gây tác động xấu cho môi trường và hệ sinh thái; vừa phục vụ cho phát triển ngành nghề nuôi thủy sản, vừa góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác tự phát các nguồn lợi thủy sản, khai thác trái phép trên các bãi nuôi gây mất an ninh trật tự.

   Tuy nhiên trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn giống nhuyễn thể trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: con giống nhuyễn thể khi có sinh giống tự nhiên nếu không thực hiện quản lý, bảo vệ kịp thời sẽ xảy ra trường hợp con giống trôi mất do diễn biến bất lợi của thời tiết; ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ sân nuôi chưa cao như: khi trên sân nuôi có sinh giống nhuyễn thể tự nhiên đã không khai báo và tự ý khai thác mà không đăng ký xin khai thác theo đúng quy định.

Chấn chỉnh công tác quản lý

Để chấn chỉnh lại công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn giống nhuyễn thể (nghêu, sò, hến…) trên địa bàn huyện theo đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chỉ thị số 02 ngày 25 tháng 5 năm 2021  về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn giống nhuyễn thể trên địa bàn huyện. Chỉ thị nghiêm cấm tất cả các tổ chức, cá nhân và phương tiện tổ chức khai thác, mua bán, vận chuyển các giống loài nhuyễn thể tự nhiên như nghêu, sò, hến... khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cụ thể:

Đối với các tổ chức, cá nhân được cho thuê đất sản xuất nhuyễn thể, ngoài lượng giống thả nuôi, nếu trên phần diện tích được giao sản xuất có giống nhuyễn thể tự nhiên sinh sản thì tự quản lý và phải kịp thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân xã nơi có diện tích biết để phối hợp quản lý bảo vệ. Khi con giống nhuyễn thể tự nhiên đến thời điểm khai thác, các tổ chức, cá nhân có hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nuôi thủy sản nộp Đơn xin phép khai thác nghêu, sò, hến giống tự nhiên tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất được giao để sản xuất thủy sản, theo mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định về việc quản lý khai thác nghêu giống, nghêu bố mẹ tự nhiên và nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (vận dụng phụ lục 1 đối với khai thác sò, hến). Đồng thời, các xã kịp thời có văn bản xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác sẽ giao Ủy ban nhân dân các xã tổ chức theo dõi, giám sát quá trình khai thác đồng thời quản lý điểm mua, bán con giống. Về xác định khoản thu, trích nộp như sau: Sau khi khai thác trừ các khoản chi phí quản lý, bảo vệ... phần còn lại nộp vào ngân sách xã 50%, hộ dân được hưởng 50%.    

   Trong trường hợp có nguồn giống nhuyễn thể tự nhiên sinh sản mà các tổ chức, cá nhân có hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nuôi thủy sản không báo cho Ủy ban nhân dân xã nơi có đất được giao để sản xuất thủy sản biết để phối hợp quản lý, bảo vệ; có hành vi tự ý khai thác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, sẽ không được hưởng tỷ lệ trích trên và bị tịch thu toàn bộ sản phẩm đã tự ý khai thác, đồng thời bị thu hồi đất cho thuê trước thời hạn hợp đồng và bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Các chủ sân nuôi nếu có nhu cầu mua giống nghêu, sò nơi khác về để ương trên bãi nuôi hoặc ương trong ao, thì chủ sân nuôi có trách nhiệm phải báo cáo nguồn gốc con giống, số lượng giống và địa điểm, vị trí ương để Ủy ban nhân dân xã biết theo dõi. 

Đối với các diện tích nếu chưa có hợp đồng thuê thì giao Ủy ban nhân dân xã quản lý, khi con giống nhuyễn thể tự nhiên đến thời điểm khai thác, Ủy ban nhân dân xã phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện, các hành vi tự ý khai thác trên khu vực này đều vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với nguồn giống nhuyễn thể tự nhiên sinh sản trên diện tích đã giao Ban quản lý Cồn bãi quản lý thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban quản lý Cồn bãi có trách nhiệm theo dõi quản lý, tổ chức khai thác theo đúng quy định.

   Về xác định khoản thu, trích nộp: được thực hiện sau khi trừ các khoản chi phí như: chi phí khai thác giống, thuê nhân công bắt ốc, chi phí Hội đồng tham gia thu hoạch, chi phí tổ chức đấu giá, chi phí phối hợp với Biên phòng để tăng cường quản lý giống. Phần còn lại trích nộp ngân sách huyện tỷ lệ 80% và 20% để lại cho Ban quản lý Cồn bãi trích lập các quỹ theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm địa phương

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tăng cường phối hợp các tổ chức đoàn thể rà soát nắm danh sách, mời những người dân và chủ phương tiện thường xuyên tham khai thác các giống loài thủy sản để tuyên truyền, giáo dục cho người dân ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, không được tự ý vào các khu vực đã được quản lý bảo vệ để khai thác dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không để người dân và phương tiện không có trách nhiệm vào các khu vực cồn bãi đã được quản lý sản xuất, các khu vực đã giao cho dân thuê sản xuất (cả trong lúc đã thả giống nuôi và chưa thả giống nuôi). Tăng cường phối hợp các lực lượng Công an, Biên phòng giải tỏa các điểm tụ tập người, phương tiện thu mua, khai thác trộm nghêu thịt của các hộ nuôi và khai thác các giống loài nhuyễn thể tự nhiên không theo quy định và xử lý nghiêm theo pháp luật. Các xã khi có sinh giống nhuyễn thể tự nhiên chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định khoản thu trích nộp; Phòng Tài nguyên - Môi trường xác định diện tích, địa điểm khai thác con giống thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định kích cỡ con giống cho phép thu hoạch. Đồng thời mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã giám sát việc thực hiện này. Các xã có trách nhiệm quản lý việc khai thác các giống loài nhuyễn thể tự nhiên, tiếp nhận, giải quyết đơn xin phép khai thác của tổ chức, cá nhân và báo cáo tình hình khai thác nhuyễn thể giống trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân huyện định kỳ quý, sáu tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tăng cường vai trò giám sát

Để quản lý, bảo vệ và phát triển tốt nguồn giống nhuyễn, UBND huyện đã giao Ban Quản lý Cồn bãi có trách nhiệm phối hợp cùng các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã ven biển như Tân Thành, Tân Điền và Kiểng Phước tổ chức quản lý, theo dõi kiểm tra, bảo vệ con giống thủy sản trên các vùng sinh giống và đảm bảo an ninh trật tự khu vực đó. Tăng cường phối hợp Đồn Biên phòng Tân Thành, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Hải đội 2 phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành có liên quan rà soát các đối tượng để giáo dục, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật và tổ chức ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các trường hợp vi phạm. Song song đó, UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Hội Nghề cá huyện có kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm các nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn giống nhuyễn thể trên địa bàn huyện.

 

Lê Hồng Quân 

Liên kết Liên kết