Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài
18/03/2020

Thực hiện Công văn số 1053/UBND-VHXH ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân tỉnh; ngày 17/3/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 452/UBND tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện để chủ động ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch trên đia bàn huyện; không tiếp nhận tàu, thuyền và các phương tiện giao thông đường bộ có vận chuyển khách du lịch là người nước ngoài cập các bến đò, các bến bãi, điểm tham quan du lịch và nơi lưu trú khách du lịch trên địa bàn huyện từ nay cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Phòng Văn hoá và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thông báo đến các điểm du lịch, nơi lưu trú khách du lịch trên địa bàn huyện biết và nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, phối hợp ngành Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát.

 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên thông báo trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã, thị trấn để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

 

                                                                                                                                                                                                       Lương Giàu       

Liên kết Liên kết