Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Sơ kết Công tác Tổ chức xây dựng Đảng - Công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm
24/07/2020

Sáng ngày 23/7, Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị Sơ kết Công tác Tổ chức xây dựng Đảng - Công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, mặc dù đứng trước diễn biến bất lợi của dịch bệnh và các điều kiện khách quan khác nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy Gò Công Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ xây dựng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019. Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Các địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những ưu điểm trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, nêu những hạn chế và giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến “, “ tự chuyển hóa “ trong nội bộ; Tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chủ động bám sát cơ sở, theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền, tập hợp vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Quốc Toàn

Trung tâm VH TT-TT huyện GĐ

Liên kết Liên kết