Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Phê duyệt Dự án “Khu bảo tồn nghêu giống và nghêu bố, mẹ tại vùng nuôi nghêu xã Tân Thành”
27/09/2021

Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án “Khu bảo tồn nghêu giống và nghêu bố, mẹ tại vùng nuôi nghêu xã Tân Thành” do Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông làm chủ dự án và quản lý, Ban Quản lý Cồn bãi là cơ quan thực hiện.

Chòi giữ nghêu trên biển Tân Thành

Dự án “Khu bảo tồn nghêu giống và nghêu bố, mẹ tại vùng nuôi nghêu xã Tân Thành” với mục tiêu nâng cao giá trị, hiệu quả của hoạt động nuôi nghêu; bảo tồn được nguồn nghêu bố mẹ cũng như gia tăng khả năng sinh giống tự nhiên hàng năm cho vùng nuôi nghêu Gò Công.

Dự án có quy mô khu bảo tồn: 30 ha, tổng vốn đầu tư: 3,9 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh đầu tư 1,7 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng  2,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 02 năm (2021 - 2022).

 

                                                                                                                  Trọng Khôi

Liên kết Liên kết