Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Phát triển bền vững nghề nghêu Gò Công theo tiêu chuẩn MSC
30/06/2020

Nhằm xây dựng vùng quản lý khai thác nghêu huyện Gò Công Đông đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn MSC (Hội đồng quản lý biển Quốc tế - Marine Stewardship Council). Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững nghề nghêu Gò Công đã xây dựng kế hoạch phát triển bền vững nghề nghêu Gò Công. Nội dung bao gồm: kiện toàn 02 Tổ quản lý cộng đồng nghề nghêu để củng cố hoạt động của cộng đồng người nuôi nghêu tuân thủ tiêu chí MSC; thực hiện khu vực bảo tồn nghêu giống và nghêu bố mẹ tại vùng nuôi nghêu xã Tân Thành (30 ha) khi tỉnh có quyết định triển khai; xác định trữ lượng nguồn nghêu giống, nghêu bố mẹ và nghêu thịt cho vùng nuôi kết hợp đánh giá nguồn lợi loài thứ cấp để đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc khai thác nghêu tới các loài khác trong cùng khu vực và hướng dẫn thực hiện ghi chép sổ thống kê nghề nghêu.

Nghêu Gò Công Đông

Địa điểm thực hiện là vùng khai thác nghêu xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông. Dự kiến thời gian đánh giá chứng nhận trong quí IV/2020.

Được biết, việc xây dựng vùng quản lý khai thác nghêu huyện Gò Công Đông đạt chứng nhận MSC là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế biển, lồng ghép việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành, lĩnh vực quản lý của các đơn vị.

 

                                                                                                    Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết