Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Những kết quả nổi bật trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới
17/09/2020

Xây dựng nông thôn thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do đó, huyện đã gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Gò Công Đông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như sau:

Nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó, trong giai đoạn 2011-2020, toàn huyện đã huy động được hơn 2.397 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp hơn 495 tỷ đồng (chiếm 20,63%). Thu nhập bình quân/người của người dân nông thôn đạt 53,6 triệu đồng/người/năm, tăng 36,10 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm còn 2,77%, giảm 8,36% so với năm 2011; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 33,3% tăng 14,2% so với năm 2011; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bình quân đạt 97,04% tăng 38,59% so với năm 2011; tỷ lệ hộ được sử dụng hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó có 81,40% số hộ được sử dụng nước sạch, tăng 32,47% so với năm 2011.

Cổng chào huyện nông thôn mới

Diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, toàn huyện đã đầu tư nâng cấp, cứng hóa, làm mới và mở rộng 477 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 425.272m, xây mới 56 cầu, tổng kinh phí đầu tư là 672 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện với tổng cộng 290 tuyến kênh, 102 công, 100% diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các địa phương. Hệ thống điện được đầu tư hoàn chỉnh, 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đã đầu tư cải tạo, nâng cấp được 24 trường học các cấp với tổng kinh phí 297,8 tỷ đồng; cho phép thành lập 04 nhóm trẻ tư thục đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Xây mới 11 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã; 34 nhà văn hóa ấp, liên ấp và khu thể thao ấp với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án về nông nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, đã tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, có một số sản phẩm đặc trưng, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ cơ sở được phát hay.

Lê Hồng Quân 

Liên kết Liên kết