Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa IX
30/12/2019

Sáng ngày 30/12, Huyện ủy huyện Gò Công Đông phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học khóa IX, có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của ban, ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tham gia.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp trung cấp chính trị khóa IX

Trong thời gian 12 tháng, các học viên  được học tập, nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế.

        Qua khóa học, nhằm nâng cao trình độ lý luận Chính trị - Quản lý Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng một cách sáng tạo  vào công tác chuyên môn nghiệp vụ ở đơn vị ./.

               

                                                                                                                                                                            Quốc Toàn

                                                                                                                                                                              Trung tâm VH-TT và TT GCĐ

Liên kết Liên kết