Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Chủ động công tác phòng chống hạn, mặn vào mùa khô
11/10/2019

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, mùa khô năm 2019-2020 trên các cửa sông Tiền và sông Vàm Cỏ, tình hình nước mặn khả năng xuất hiện sớm, độ mặn cao và lấn sâu vào nội đồng nhanh hơn so với trung bình nhiều năm và có khả năng tương đương năm 2016, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 vùng ngọt hóa Gò Công, đặc biệt gây tình trạng thiếu nước ngọt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của nhân dân ở các huyện phía Đông.

Cống Long Uông làm nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện trong những tháng mùa khô năm 2019-2020 khoảng 690.000 m3/tháng và khả năng đáp ứng của 02 cụm và 04 trạm cấp nước trên địa bàn huyện là 360.000 m3/tháng, phần còn lại nhận từ nguồn nước BOO Đồng Tâm. Tuy nhiên tình hình phân bố dân cư một số nơi thưa thớt không tập trung theo cụm, theo tuyến, số hộ dân sống rải rác theo đất canh tác chiếm khoảng 25% nên việc đầu tư kéo tuyến ống cấp nước gặp nhiều khó khăn. Mặc dù nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân đã kết nối với dự án BOO nhưng nguồn nước cấp của BOO ở một số khu vực chưa đảm bảo đủ lưu lượng, áp lực, đường ống tiếp nhận từ những điểm đấu nối của BOO nhỏ. Mặt khác, nguồn nước thô sản xuất từ nguồn nước mặt ngày càng ô nhiễm khó xử lý trong khi yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Nhằm chủ động phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2019-2020, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Huyện Gò Công Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2019-2020 nhằm đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt đủ nước tưới cho khoảng 10.000 ha lúa vụ Đông Xuân 2019-2020; 1.500 ha hoa màu và 855 ha vườn cây ăn trái và đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho khoảng 37.100 hộ dân trên địa bàn huyện.

Để bảo vệ sản xuất, huyện khuyến cáo người dân lịch xuống giống vụ Đông Xuân sớm và Đông Xuân chính vụ 2019-2020. Tăng cường kiểm tra xâm nhập mặn ở các đoạn đê xung yếu có khả năng triều cường tràn qua và rò rỉ mặn ở các cống để kịp thời sửa chữa, xử lý để ảnh hưởng đến sản xuất. Thường xuyên kiểm tra độ mặn ở các tuyến kênh trong nội đồng, đặc biệt khu vực ven biển, ven sông, khu vực cuối nguồn của Dự án ngọt hóa thường có chất lượng nước xấu để có giải pháp xử lý. Theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước vùng trũng Tân Điền và Tân Thành để có kế hoạch tiêu úng hợp lý khi Dự án ngọt hóa Gò Công trữ nước. Triển khai thực hiện nạo vét trước một số kênh ở những khu vực có khả năng thiếu nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thi công sớm đưa vào phục vụ sản xuất. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ vệ sinh nguồn nước, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xấu về môi trường, nhất là môi trường nước trong Dự án ngọt hóa Gò Công. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thực hiện tốt công tác phát hiện, kịp thời hướng dẫn nông dân biện pháp xử lý thích hợp như: các khu vực lúa thường bị nhiễm mặn, ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn….. Vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng, quản lý sâu bệnh có hiệu quả và tổ chức tập huấn cho nông dân am hiểu về kỹ thuật chăm sóc lúa, hoa màu, cây ăn trái trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, tình hình hạn, mặn và thiếu nước ở địa phương trên hệ thống phát thanh để nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời.

                Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, giải pháp pháp tạm thời là nạo vét, vệ sinh các ao chứa để tăng khả năng trữ ngọt cho các ao chứa của các trạm cấp nước trong mùa khô. Tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh nguồn nước, tăng cường trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm. Huyện sẽ chỉ đạo ngành Nông nghiệp mở 53 vòi nước công cộng từ tháng 02/2020 đến hết tháng 5/2020 cho nhân dân ở các khu vực ven biển, ven sông, các hộ sống phân tán chưa có nước từ trạm cấp nước tập trung để sử dụng. Triển khai đầu tư 15 tuyến ống chuyển tải và phân phối nước sinh hoạt phục vụ cho 3.235 hộ dân. Về lâu dài, huyện sẽ tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ hệ thống cấp nước Đồng Tâm phân phối cho thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông” và sau năm 2020 sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp và lắp đặt mới 17 tuyến ống chuyển tải, phân phối phục vụ cho 2.955 hộ dân chưa có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

 

                                                                                                                                                                                                  Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết