Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Giao đất trường Trung hoc cơ sở Đoàn Hồng Phước
22/11/2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định số 3929 về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Đoàn Hồng Phước, phần đất tọa lạc khu phố 3, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tập thể giáo viên Trường Đoàn Hồng Phước trong ngày được tỉnh giao đất 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Trường Trung học cơ sở Đoàn Hồng Phước thửa đất số 86, tờ bản đồ số 5, diện tích 8.011,5 m2 để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Đoàn Hồng Phước với thời gian sử dụng đất lâu dài. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 104-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 07/8/2019 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 09/9/2019.


Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên-Môi trường hướng dẫn Trường Trung học cơ sở Đoàn Hồng Phước nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới, ranh giới thửa đất và bàn giao đất trên thực địa.

 

                                                                                                                                                                                                                              Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết