Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCD xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025
27/09/2020

Trong thời gian gần đây, tình trạng trẻ em bị bạo lực trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Tính chất vụ việc phức tạp và nghiêm trọng, bởi đối tượng trẻ em đa phần là những người quen của trẻ em như: hàng xóm, người thân, giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường, người cao tuổi, có vị trí trong xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội gần đây.

Nguyên nhân chính của các vụ bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em ngày càng nghiêm trọng, phức tạp là do nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật còn hạn chế; sự tác động từ các phương tiện truyền thông khiến việc tiếp xúc với những trang mạng khiêu dâm, tệ nạn ma túy ngày càng khó kiểm soát, bạo lực dễ dàng, việc kinh doanh phòng trọ, nhà nghỉ, quán cà phê, karaoke biến tướng..., tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Sự biến chất về lối sống của một bộ phận người lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách trẻ em, làm gia tăng tội phạm, trong đó có tội phạm xâm hại trẻ em; vai trò, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em của gia đình, nhà trường và cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức nên thiếu sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ trẻ em; nhiều phụ huynh không có thời gian chăm sóc, giáo dục con cái, đặc biệt ở các vùng nông thôn. 

Do đó, để tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện, huyện cụ thể hóa bằng các mục tiêu như: Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp lứa tuổi. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng cố và phát triển ở tất cả các xã, thị trấn. Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện trẻ em bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục. 100% cán bộ làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em

Ngoài những mục tiêu cụ thể, huyện đặt ra những mục tiêu chung như tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em. Nâng cao ý thức thực thi pháp luật của cộng đồng đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở độ tuổi từ 05 đến dưới 16 tuổi, phát huy vai trò chủ động của trẻ trong ứng phó với các nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng tự bảo vệ mình và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em. Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em thông qua tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực xâm hại quyền, lợi ích của trẻ em, thực hiện đầy đủ hơn về quyền trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. 

Kế hoạch được cụ thể hóa bằng các nội dung hoạt động như nâng cao nhận thức và vận động xã hội về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục; cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan, tổ chức liên quan, có sự tham gia của nhân viên bưu điện, bưu tá xã và các đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức xã hội; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trẻ em; Giám sát việc thực thi pháp luật về quyền trẻ em.

Bên cạnh các hoạt động, các giải pháp được đưa vào thực hiện như tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng, đặc biệt là đối tượng nam giới, tập trung ở vùng nông thôn, vùng sâu, khu nhà trọ, khu tập trung đông dân cư, tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao bị xâm hại (trẻ em bỏ học, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, người tạm trú…); Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết