Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: tổ chức hội “Kỷ yếu các Ban xây dựng Đảng,Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Đông”
12/10/2020

Vừa qua, Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, in ấn Kỷ yếu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện qua các thời kỳ đã tổ chức cuộc Hội thảo Kỷ yếu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện qua các thời kỳ. Đến tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Lê Văn Tý- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện qua các thời kỳ.

Đại biểu dự hội thảo

Nhằm thực hiện tài liệu hóa, lưu trữ và cập nhật tư liệu, hệ thống lại quá trình hình thành và phát triển của các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy Gò Công Đông qua các thời kỳ bắt đầu từ khi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện đến nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện để củng cố lòng yêu nước, tự hào của dân tộc; xây dựng phẩm chất đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới, là tài liệu quý giá để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử truyền thống của Đảng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu cho thế hệ sau.

Tại buổi Hội thảo đã có 11 lượt ý kiến của các đồng chí tham dự trao đổi, bổ sung, khẳng định tính chính xác của các chi tiết, sự kiện lịch sử, một số vấn đề làm rõ thêm quá trình hình thành và phát triển của Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy Gò Công Đông

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Công Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến phát biểu của quý vị đại biểu. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến phát biểu đóng góp của đại biểu. Đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu, báo cáo những vấn đề tiếp thu chỉnh sửa, báo cáo Ban Chỉ đạo giúp hoàn chỉnh nội dung quyển kỷ yếu, đủ điều kiện đưa vào tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng và nhân dân huyện nhà. Trên cơ sở đó, đề xuất trình Ban Chỉ đạo cho ý kiến làm căn cứ để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Kỷ yếu. Việc chỉnh sửa, bổ sung dự thảo phải đảm bảo về chất lượng nội dung, tiến độ thời gian trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, mong muốn quý vị đại biểu, ngoài những ý đã phát biểu, nội dung nào chưa kịp trình bày tại hội thảo hoặc sau hội thảo này nếu phát hiện thêm sự kiện, vấn đề khác thì gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để bộ phận chuyên môn tiếp nhận, tổng hợp.

Mỹ Phượng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên kết Liên kết