Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” trên địa bàn huyện
02/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện. Trong đó, xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và tổ chức cao nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy; giải mức độ phức tạp của xã, thị trấn trọng điểm về ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh, địa bàn công cộng… Kịp thời phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán ma túy tổng hợp trên địa bàn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong Nhân dân.

Trong đó, tập trong thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể như: Giảm số xã có tệ nạn ma túy theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, thị trấn trong điểm so với giai đoạn 2012 - 2015; Đối với những xã, thị trấn đã được kém giảm không có tệ nạn ma túy thì duy trì, không để tiếp tục phát sinh tệ nạn ma túy; Đảm bảo 100% người trong nhóm có nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy, ngăn chặn gia tăng người nghiện ma túy; Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; Hàng năm, phấn đấu triệt xóa từ 05%-10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đến năm 2020 cơ bản không để hình thành các “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn huyện; Mỗi năm, xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; không để phát sinh tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy, triệt xóa 100% diện tích trồng cây có chứa chất ma túy được phát hiện; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn; Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; Công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở; Vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ cây có chứa chất ma túy.

Giao Công an huyện là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Dự án theo từng thời gian; đồng thời, hướng dẫn các xã, thị trấn cụ thể hóa triển khai thực hiện Dự án phù hợp với tình hình tại địa phương mình và được lựa chọn thực hiện mô hình điểm, tăng cường công tác phối hợp với các huyện, thị giáp ranh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy; đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy;  tăng cường quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy như: karaoke, nhà nghỉ, khách sạn và nhà cho thuê; hạn chế thấp nhất việc các đối tượng lợi dụng để ẩn náu, hoạt động phạm tội về ma túy.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên cùng tham gia công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Phối hợp xây dựng các mô hình điểm về công tác phòng, chống ma túy như “Phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy”, Đoàn thanh niên xây dựng xã, thị trấn không ma túy gắn với cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn tổ chức rà soát lại các đối tượng, lập danh sách thống kê người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan đến ma túy, tuần tra kiểm soát tại các tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việc tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Thời gian thực hiện dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời tiến hành phân loại tình trạng tệ nạn ma túy theo Tiêu chí phân loại xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy tại Quyết định số 3122/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Công an như: Xã, thị trấn trọng điểm về ma túy loại I; loại II; loại III, trong đó loại III gồm xã, thị trấn có tệ nạn ma túy ít phức tạp: là những xã, thị trấn có dưới 20 người nghiện ma túy, không có hoặc có nhưng ở mức thấp hơn so với các tiêu chí của xã, thị trấn trọng điểm loại III. Xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy: là các xã, thị trấn không có người nghiện ma túy, không có tội phạm về ma túy và các hành vi trái phép khác về ma túy./.

                                                                                                                                                                                                 Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết