Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
08/09/2020

Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu đào tạo nghề là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động đủ trình độ, năng lực tạo điều kiện cho lao động vào làm việc ở các cơ sở các cụm công nghiệp và làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời đào tạo nghề nông nghiệp cho một bộ phận lao động nông thôn, để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng thu nhập từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 Đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện ổn định đời sống cho người lao động; đảm bảo người học có việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp; nghề đào tạo phải phù hợp với lứa tuổi, trình độ văn hóa, điều kiện gia đình của người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề. Do đó, các đơn vị phải tăng cường với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tư vấn, tuyển sinh đào tạo giúp cho phụ huynh, học sinh và người lao động nắm được chương trình đào tạo, chính sách giáo dục nghề nghiệp để đăng ký học theo điều kiện phù hợp với bản thân, gia đình và người lao động;

Mục tiêu cụ thể là phối hợp đơn vị hỗ trợ đào tạo nghề cho 600 lao động. Trong đó, có 300 người học nghề phi nông nghiệp, 300 người học nghề nông nghiệp gồm: đào tạo nghề nông nghiệp cho 300 lao động (thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 90; lao động khác: 210), do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thực hiện. Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 300 lao động (thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 30; lao động khác: 270), do Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện phối hợp thực hiện. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện tuyển sinh, đào tạo nghề: 600 học viên đào tạo dưới 03 tháng thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, cận nghèo: 120; lao động nông thôn khác 480.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện: phối hợp hỗ trợ đào tạo các lớp dạy nghề ngắn hạn tại đơn vị cho đội ngũ công nhân hiện chưa có giấy chứng nhận, bằng cấp chuyên môn đã qua đào tạo nghề do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền cấp, mỗi đơn vị đảm bảo đạt 50% người lao động mới tuyển dụng có giấy chứng nhận, bằng cấp chuyên môn đã qua đào tạo nghề nghiệp. 

Đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng bao gồm: người học là lao động nông thôn từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi (đối với nam) và đến 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, bao gồm: người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã; người lao động có hộ khẩu thường trú tại thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi. Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật; trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân,...

Phương thức đào tạo là giảng dạy tập trung tại địa bàn dân cư, ấp- khu phố, xã- thị trấn, doanh nghiệp hoặc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện, tùy theo chương trình đào tạo đặc thù của từng ngành nghề, quy mô lớp học. Chú trọng hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng để đảm bảo kỹ năng, việc làm và thu nhập của người lao động; hỗ trợ đào tạo phải gắn với việc làm của người lao động đồng thời giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục ngành nghề đào tạo cho người lao động; mức chi phí đào tạo đối với từng nghề, xác định nhu cầu đào tạo nghề của lao động theo từng ngành nghề và cấp trình độ cần đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo (số lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo) của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động trong và ngoài nước; đánh giá năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo cho lao động về ngành nghề đào tạo, chương trình, tài liệu học, giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị đào tạo để xác định các cơ sở đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho người lao động, nông thôn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động theo định kỳ; thực hiện hoạt động giám sát của các tổ chức đoàn thể về công tác tổ chức đào tạo nghề cho lao động ở các xã, thị trấn./.

Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết