Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ tăng cường quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
01/02/2021

Ngày 25/01/2021, UBND huyện ban hành công văn về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông suốt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền các nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành. Thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất, mua, bán, vận chuyển và sử dụng pháo trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, các nơi công cộng để kịp thời đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo.

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Phối hợp các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực ven biển thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực ven biển để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, thuốc pháo nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết