Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020
23/02/2020

Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020. Theo đó kế hoạch nêu rõ mục tiêu, yêu cầu cụ thể như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Kế hoạch yêu cầu cần chủ động mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%, bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. Chuyển hóa thành công ít nhất 50% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Không để xảy ra trình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội. Duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự; đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trở thành trách nhiệm, hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân; tạo phong trào phòng ngừa xã hội rộng khắp từ huyện đến cơ sở góp phần làm hận chế thấp nhất việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện./

                                                                                                                                                                                                                                        .Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết