Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết trong năm 2020
28/11/2019

Năm 2020 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của dân tộc, đồng thời cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Các lực lượng tuần tra tuyến biển

Để chủ động phòng ngừa trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn nhu cầu vui chơi của Nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn nhu cầu vui chơi của Nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các ngày lễ lớn trong năm 2020 là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trong thời điểm tiến tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện có kế hoạch tổ chức phát động, vận động sâu rộng trong đảng viên, hội viên và quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chế độ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài tra, các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra trộm cắp, cháy, nổ..., gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vào thời điểm Tết cổ truyền dân tộc, các ngày lễ, hội trong năm 2020.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Quân sự huyện, các đồn Biên phòng, Hải Đội 2, cấp ủy các xã - thị trấn ven biển bảo vệ an ninh biên giới biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 

                                                                                                                                                                                                                      Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết