Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, UBND xã Tân Tây luôn quan tâm lãnh chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, thường xuyên nhắc nhỡ công chức chuyên môn thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, đặc biệt là công chức làm việc tại...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với 07 nhiệm vụ lớn và tổ chức triển khai cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bà...
GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020
GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020

​ Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020 với các nội dung chủ yếu như: Về công tác thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh thực hi...

Gò Công Đông: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện
Gò Công Đông: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện, ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch với...

Gò Công Đông: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tiêu chí số 7,8 về xây dựng nông thôn mới
Gò Công Đông: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tiêu chí số 7,8 về xây dựng nông thôn mới

​     Sáng ngày 25/2, Sở Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Văn Vững - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thẩm định tiêu chí số 7,8 về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của 03 xã Bình Nghị...

​ Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông nói chung và cũng là một trong những chỉ tiêu trong tiêu chí xây nông thôn mới nói riêng. Trong 10 năm qua ở huyện...
Gò Công Đông: Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “ cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Gò Công Đông: Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “ cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

​ Sáng ngày 19/7, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “ cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”....

Gò Công Đông: Sơ kết chuyên đề thi đua cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
Gò Công Đông: Sơ kết chuyên đề thi đua cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

​ Chiều ngày 18/7, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Bà Lưu Thị Hồng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trị hội nghị, ông Đoàn Văn Ngon - Phó Bí thư T...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết